لوح تقدیر

محصول لوح تقدیر عموما یک محصول اهدایی به فرد یا افرادی هست که اکثرا در جشنواره ها فراخوان ها همایش ها و… استفاده میشود.

این محصول مدل های مختلفی دارد از جمله : لوح تقدیر جیر لوح تقدیر چوبی جلد لوح تقدیر

نمونه موارد استفاده از لوح تقدیر عبارتند از اهدای لوح تقدیر به دانش آموزان و دانشجویان اهدای لوح تقدیر به هنرمندان اهدای لوح تقدیر به ورزشکاران اهدای لوح تقدیر به بازنشستگان

نمونه کارها