المان ها :

  • تندیس حجمی

  • تندیس دانشجویی

  • تندیس فلزی

  • تندیس پوستر

توضیحات :

این تندیس به سفارش دانشگاه نیشابور ساخته شده است و برای جشنواره پوستر رضوی ساخته شده است.

ساخت این تندیس با استفاده از ورق فلزی برنج و به روش برش لیزر و خم کاری استفاده شده است.

تندیس جشنواره دانشجویی پوستر رضوی
توسط |آخرین به روزرسانی: آبان 23, 1402|دسته بندی ها: |