المان ها :

  • تندیس پلکسی گلاس

  • تندیس شیشه ای

  • تندیس دانشگاه

  • تندیس مذهبی

توضیحات :

طراحی این تندیس با استفاده از المان سرو و پلکسی شفاف بوده است.

ساخت این تندیس با استفاده از پلکسی شفاف و چاپ است.

در تندیس های پلکسی گلاس میتوانید از المان اختصاصی مانند نمونه استفاده نمایید.

تندیس پلکسی گلاس جهاد دانشگاهی
توسط |آخرین به روزرسانی: آذر 21, 1402|دسته بندی ها: , , |