المان ها :

  • تندیس حجمی

  • تندیس صنعتی

  • تندیس برنجی

  • تندیس دست و آچار

توضیحات :

طراحی این تندیس با استفاده از دست و آچار طراحی و اجرا شده است .

جنس این تندیس از برنج و به روش ریخته گری اجرا شده است.

این تندیس رامیتوانید با المان دلخواه و لوگوی اختصاصی خودتان سفارش دهید.

تندیس هلدینگ جزیره
توسط |آخرین به روزرسانی: آبان 23, 1402|دسته بندی ها: |